جدید گوشواره دریمکچر Vortex & Dream نمایش بزرگتر

گوشواره "گرباد آبی"

محصول جدید

این محصول افزایش کیفیت و تغییر متریال داشته است

مشخصات

نوع دریم کچر گوشواره
نوع بافت گردباد
جنس مهره ها چوبی
قطر حلقه 3 سانتی متر
عصایی گوشواره فلزی

محصول مشابه دیگر