جدید گردنبند "تارعنکبوت سیاه" بند مهره نمایش بزرگتر

گردنبند "تارعنکبوت سیاه" بند مهره

1230

محصول جدید

مشخصات

نوع دریم کچر گردنبند
نوع بافت تار عنکبوت
رنگ دریم کچر سیاهپا
بند ِ گردنبند مهره چوبی
قطر حلقه 3 سانتی متر

محصول مشابه دیگر