جدید گردنبند "تار عنکبوت سیاه" بند مهره نمایش بزرگتر

گردنبند "تار عنکبوت سیاه" بند مهره

1176

محصول جدید

مشخصات

نوع دریم کچر گردنبند
نوع بافت تار عنکبوت
رنگ دریم کچر سیاهپا
جنس مهره ها چوبی
بند ِ گردنبند مهره چوبی
قطر حلقه 5 سانتی متر

محصول مشابه دیگر