گردنبند دریم کچر "گرباد بنفش مشکی"

1123

محصول جدید

مشخصات

نوع دریم کچر گردنبند
نوع بافت گردباد
رنگ دریم کچر سیاهپا
جنس مهره ها چوبی
بند ِ گردنبند جیر ساده
قطر حلقه 7 سانتی متر

محصول مشابه دیگر