ست دریم کچر "درخشش زرد نارنجی"

محصول جدید

شامل :

گردنبند با قطر 5 سانتی متر و بدونِ حلقه کوچک

گوشواره تک یا جفت با قطر 3 سانتی متر

دستبند با قطر 3 سانتی متر

انگشتر با قطر 3 سانتی متر

جاکلیدی با قطر 3 سانتی متر

آویز موبایل با قطر 3 سانتی متر

توجه : دستبند ، جاکلیدی و آویز موبایل افزایش کیفیت داشته اند و با عکس 10 درصد اختلاف ظاهر دارند و بهتر شده اند

مشخصات

نوع دریم کچر سِت دریم کچر
نوع بافت درخشش

محصول مشابه دیگر