آویز "رویای سیاه سبز قبلیه ماسکوجی"

1225

محصول جدید

مشخصات

نوع دریم کچر آویز دیواری
نوع بافت رویا
رنگ دریم کچر سیاهپا
طرح دریم کچر قبیله ماسکوجی
جنس مهره ها چوبی
قطر حلقه کوچک 5 سانتی متر
قطر حلقه 15 سانتی متر

محصول مشابه دیگر