جدید آویز " تارعنکبوت سرخپوستی " نمایش بزرگتر

آویز " تارعنکبوت سرخپوستی "

1218

محصول جدید

مشخصات

نوع دریم کچر آویز دیواری
نوع بافت تار عنکبوت
رنگ دریم کچر سرخپوستی
جنس حلقه چوب ترکه
قطر حلقه 7 سانتی متر

محصول مشابه دیگر