جدید آویز "تارعنکبوت سپید" نمایش بزرگتر

آویز "تارعنکبوت سپید"

1217

محصول جدید

مشخصات

نوع دریم کچر آویز دیواری
نوع بافت تار عنکبوت
رنگ دریم کچر اسکیمو
جنس حلقه چوب ترکه
قطر حلقه 7 سانتی متر

محصول مشابه دیگر